Ympäristö

 

 

Hanko tunnetaan muuttolinnuistaan ja monipuolisista luontoalueistaan. Hankoniemellä voit tutustua mantereelta käsin erilaisiin saaristovyöhykkeisiin, vierailla lintulahdilla tai kiikaroida merivyöhykkeen kallioluotoja. Merenlahdet ovat kansainvälisesti tärkeitä linnuston levähdyspaikkoja ja kahlaajien pesimäpaikkoja, joiden säilymistä tukevat monet suojeluohjelmat.

 

Havsgårdar tekee yhteistyötä luonnonsuojelu- ja maisema-alueiden hoidossa mm. Metsähallituksen, Suomen ympäristökeskuksen, WWF:n ja Hangon kaupungin sekä yksityisten maanomistajien kanssa.Merenrantojen rantaniityt pidetään avoimina laidunnuksen avulla. Näin turvataan niityillä pesivien ja ruokailevien lintujen elinolosuhteet, unohtamatta elvyttäviä toimia kulttuurimaiseman säilyttämiselle.

 

Täktomin merenlahdet, Henriksberg ja Täktbukten - Kobben,Svanvik - Balget, Tvärminne Bystrand  sekä Santalan Kartanon rantaniityt ovat alueita, missä kohtaat tilan eläimiä hoitotyössä.

 

Peltojen viljelyssä ei käytetä kemiallisia lannoitteita eikä torjunta-aineita. Peltoalueet hoidetaan luomutuotannon vaatimuksia noudattaen monipuolisen viljelykierron, laidunnuksen ja orgaanisen viherlannoituksen avulla.

 

Luonnon monimuotoisuutta pyritään edistämään monin keinoin. Peltokuvioiden väliin jää puukujia, ketoja ja hakamaita. Metsän ja pellon reunojen kerroksellisuus, runsas pensasto sekä niittymäinen kasvillisuus tarjoavat elinympäristön lukuisille perhosille, hyönteisille ja alueella liikkuville riistaeläimille. Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema hyödyntää kohteita pieneliöstön tutkimuksiin.