Highland Cattle charmar folket

Västra Nyland 27.10.2010 Text: Maria Svanbäck Foto: Nina Ahtola Kts. myös... Radiohuset                  ... Kuvat: Tuomo Virtanen  

Lähiruokamarkkinat 2010 Mangs Gård -Inkoo

Tervehdys ”Länsi-Uudenmaan maistiaisista”. Viikonloppuna pidetyt maatilamarkkinat onnistuivat yli odotusten. Sää suosi reilua viittäkymmentä lähiseudun tuottajaa ja oheisohjelman järjestäjää. Havsgårdar oli mukana tilan ständillä tuotteiden ja kotieläinosastolla el...

Ympäristöväen seminaarivierailu Täktomissa

"Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen " -hanke vuonna 2010 Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli puustoisten perinnebiotooppien hoidon edistäminen yksityismailla. Hankkeen aikana kerättiin taustatietoa olemalla vuorovaikutuksessa maan- ja karjanomistajien,...