Havsgårdar-tila

 

 

 

Tilakeskus sijaitsee Hankoniemen eteläreunalla Täktomissa. Olemme maatilojen muodostama luomuviljely- ja kotieläintila. Peltoa viljelyksessä ja luonnonlaitumia yhteensä n.140 ha. Emolehmiä on tilalla 25kpl.

Eläimet ovat rotupuhdasta Highland Cattle - Skotlannin ylämaankarjaa. Karjanjalostus tähtää tilalla hyviin rakenneominaisuuksiin ja kasvuun, hyödyntäen tämän pihvirodun omia ominaisuuksia. Tila kuuluu Faba - jalostuksen emolehmätarkkailuun ja Nasevaan - eläinten hyvinvointivalvonnan ohjelmaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Havsgårdar pyrkii kestävän kehityksen toimintaan. Peltoviljelyä toteutetaan luomusäädöksiä noudattaen. Ympäristönhoitoa toteutetaan laidunnuksen avulla ja osa laidunaitojen sähköstä tuotetaan aurinkoenergialla. Eläinten kasvatus nojaa eettisyyteen, luoden mahdollisuuden lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Talouskeskusta lämmitetään puulla. Kierrätys kuuluu toiminnan kuvaan, mm. pyöröpaalien käärintämuovijäte menee Ekokemille hyödynnettäväksi